Prøveforelesning: Rizwan Iqbal Hussain

Cand.med. Rizwan Iqbal Hussain ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Control of vagal nerve function.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 25. nov. 2016 09:20 - Sist endret 25. nov. 2016 09:21