Prøveforelesning: Catherine Jackson

M.Sc. Catherine Jackson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Similarities and differences between stem cells in skin, hair follicles, eye and bone marrow.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.                        

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 13. mai 2016 15:20 - Sist endret 20. mai 2016 16:21