Prøveforelesning: Dag Krohn-Hansen

Cand.med. Dag Krohn-Hansen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Benign intrakraniell hypertensjon (pseudotumor cerebri). Oftalmologiske, nevro-oftalmologiske og orbitale aspekter.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 25. mai 2016 09:12 - Sist endret 25. mai 2016 09:37