Prøveforelesning: Marissa Erin LeBlanc

M.Sc. Marissa Erin Leblanc ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Multiple statistical testing - problems and solutions.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 10. juni 2016 13:44 - Sist endret 13. juni 2016 09:52