Prøveforelesning: Jan-Åge Olsen

Cand.med. Jan-Åge Olsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Behandling i sykehus av pasienter med hjertestans utenfor sykehus. Faktorer av vesentlig prognostisk betydning

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 22. nov. 2016 09:50 - Sist endret 22. nov. 2016 11:19