Prøveforelesning: Mitra Rashidi

Cand.med. Mitra Rashidi ved Institute of Clinical Medicine avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mediastinitis after cardiac surgery - diagnosis, treatment and follow-up. A multidisciplinary approach.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 19. mai 2016 10:20 - Sist endret 19. mai 2016 12:48