Prøveforelesning: Karolina Skagen

MD. Karolina Skagen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Primær og sekundær slagprofylakse ved carotisstenose.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 2. juni 2016 10:02 - Sist endret 2. juni 2016 12:28