Prøveforelesning: Håvard Skjellegrind

Cand.med. Håvard Skjellegrind ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Nevroproteksjon i intensivmedisin: Lærdom fra dyreeksperimentelle og kliniske studier.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.

 

Publisert 14. apr. 2016 11:34 - Sist endret 14. apr. 2016 11:34