Prøveforelesning: Mette Sprauten

Cand.med. Mette Sprauten ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hva er et teratom og hvilken betydning har det for behandlingen av germinalcelletumores hos begge kjønn?

Disputas

Se disputas

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning

Publisert 5. feb. 2016 10:19 - Sist endret 8. feb. 2016 09:25