Prøveforelesning: Mette Haug Stensen

Cand.scient. Mette Haug Stensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Bedømmelse og seleksjon av embryo i assistert befruktning- historie, nåtid og fremtidsaspekter."

Disputas

Se disputas

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning

 

Publisert 22. jan. 2016 10:22 - Sist endret 22. jan. 2016 10:40