Prøveforelesning: Ove Talsnes

Cand.med. Ove Talsnes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Periprosthetic Fractures after Hip Prosthesis in the Elderly.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppen for forskerutdanning.


 

Publisert 25. feb. 2016 09:01 - Sist endret 25. feb. 2016 09:01