Prøveforelesning: Elisabeth Wiken Telenius

M.Sc. Elisabeth Wiken Telenius ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gi en oversikt over og sammenlign  de positive effektene av ulike former for fysisk trening hos eldre pasienter.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 1. juni 2016 15:37 - Sist endret 13. juni 2016 09:26