Prøveforelesning: Christian Puch Tjagvad

Cand.med. Christian Puch Tjagvad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Overdosedødsfall: Farmakologi og epidemiologi.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 11. nov. 2016 10:03 - Sist endret 11. nov. 2016 10:03