Prøveforelesning: Hege Marie Vedeld

M.sc. Hege Marie Vedeld ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Whole genome studies of epigenetics in carcinogenesis: impact on tumor heterogeneity and disease classification

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 5. des. 2016 09:57 - Sist endret 5. des. 2016 09:58