Prøveforelesning: Wasim Zahid

Cand.med. Wasim Zahid ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The diagnostic and prognostic value of troponins in acute and stable coronary heart disease

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 22. sep. 2016 13:04 - Sist endret 22. sep. 2016 13:06