Prøveforelesning: MA Gunvor Aasbø

MA Gunvor Aasbø ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Pårørende som ressurs ved sykdom og funksjonssvikt: Et historisk perspektiv på forholdet mellom formell og uformell omsorg».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 10. mai 2017 15:58 - Sist endret 10. mai 2017 15:59