Prøveforelesning: Hanne K. Clausen

MD Hanne Kristin Clausen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Psykologisk behandling ved schizofreni».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 23. aug. 2017 08:56 - Sist endret 24. aug. 2017 09:30