Prøveforelesning: Gry Findal

Cand.med. Gry Findal ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Infections in pregnancy, which are the global threats?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 31. mai 2017 09:56 - Sist endret 31. mai 2017 09:56