Prøveforelesning: Anne-Marie Gabrielsen

Cand.med. Anne-Marie Gabrielsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Komorbiditet ved sykelig overvekt»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 5. jan. 2017 16:16 - Sist endret 16. jan. 2017 10:20