Prøveforelesning: Anne Günther

Cand.med. Anne Günther ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydningen av rtg. thorax historisk sett, i dag, og i fremtiden.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 28. sep. 2017 10:25 - Sist endret 28. sep. 2017 10:25