Prøveforelesning: Beathe Almenning Haatveit

M.Sc. Beathe Almenning Haatveit ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The development and maturation of executive functions from infancy to adulthood.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 8. aug. 2017 08:51 - Sist endret 8. aug. 2017 09:40