Prøveforelesning: Eli Heggen

Cand.med. Eli Heggen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Obesity and the role of diet and weight reduction on low-grade inflammation.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 2. mai 2017 09:12 - Sist endret 2. mai 2017 09:12