Prøveforelesning: Eva Kristine Klemsdal Henriksen

M.sc. Eva Kristine Klemsdal Henriksen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Environmental risk factors for autoimmune diseases.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 20. sep. 2017 13:18 - Sist endret 20. sep. 2017 15:33