Prøveforelesning: Ben Heskestad

MD Ben Heskestad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Management of persistent post-concussion symptoms: trends and challenges.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 1. juni 2017 10:51 - Sist endret 1. juni 2017 10:51