Prøveforelesning: Sigve Holmen

MD. Sigve Holmen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: 21st century medical diagnosis in low income countries: challenges  and opportunities.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 9. mai 2017 09:03 - Sist endret 9. mai 2017 09:03