Prøveforelesning: Jan Cato Holter

Cand.med. Jan Cato Holter ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: To admit or not to admit - identification of the adult patient with community acquired pneumonia in need of hospitalisation.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 11. okt. 2017 12:45 - Sist endret 11. okt. 2017 12:45