Prøveforelesning: Igor Hudić

M.Sc. Igor Hudić ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Etiology and diagnosis of Intrauterine Growth Restriction (IUGR).

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 13. mars 2017 09:52 - Sist endret 13. mars 2017 09:52