Prøveforelesning: Inês Cardoso

M.Sc. Inês Cardoso ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Different therapeutic approaches for targeting TG2 in human disease.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 4. jan. 2017 09:28 - Sist endret 4. jan. 2017 09:28