Prøveforelesning: Merete Selsbakk Johansen

Cand.med. Merete Selsbakk Johansen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Emosjonsteori, mentalisering, og personlighetsforstyrrelse: et integrert teoretisk rammeverk?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 3. jan. 2017 09:25