Prøveforelesning: Marte Jonsson

M.pharm. Marte Jonsson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hallmarks of cancer cell metabolism and therapeutic targeting.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 17. nov. 2017 12:46 - Sist endret 17. nov. 2017 13:28