Prøveforelesning: Pankaj Kumar Keshari

M.Sc. Pankaj Kumar Keshari ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Functionality of SNPs in MS and other autoimmune diseases.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 8. mai 2017 09:00 - Sist endret 8. mai 2017 09:00