Prøveforelesning: Hans Ole Korsgaard

Cand.med. Hans Ole Korsgaard ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mishandling i barndom og utvikling av personlighetsforstyrrelser – er der en link?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 2. jan. 2017 09:36 - Sist endret 2. jan. 2017 09:36