Prøveforelesning: Jana Kuhn

MD Jana Kuhn ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gravide med kjent hjertesykdom og få symptomer - planlegging, monitorering og behandling av fødselen.

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 24. nov. 2017 09:22 - Sist endret 24. nov. 2017 09:26