Prøveforelesning: Odd Langbach

Cand.med./Cand.odont. Odd Langbach ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Hvordan skal kirurgisk behandling av lyskebrokk skreddersys?"

Tid og sted for disputasen

Se disputas

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.


 

Publisert 23. mai 2017 11:00 - Sist endret 23. mai 2017 11:01