Prøveforelesning: Käthe Birgitte Meyer

Master i sykepleievitenskap Käthe Birgitte Meyer avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prosessen rundt nyredonasjon; hva skjer med balansen innen familien?

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 25. okt. 2017 10:28 - Sist endret 25. okt. 2017 10:31