Prøveforelesning: Lynn Mørch-Johnsen

Cand.med. Lynn Mørch-Johnsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What is the evidence for and against a similar origin of bipolar disorder and schizophrenia?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 17. nov. 2017 09:41 - Sist endret 20. nov. 2017 09:23