Prøveforelesning: Awais Ahmad Mughal

Cand.med. Awais Ahmad Mughal ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Personalized medicine for gliomas: an update, future and Challenges»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning

 

Publisert 17. mars 2017 12:56 - Sist endret 17. mars 2017 14:28