Prøveforelesning: Peder Langeland Myhre

Cand.med. Peder Langeland Myhre ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Risiko versus nytte ved bruk av biomarkører under behandling av kritisk syke intensivpasienter».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 24. mai 2017 15:14 - Sist endret 24. mai 2017 15:44