Prøveforelesning: Dag Andre Nymoen

Cand.scient. Dag Andre Nymoen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mechanisms of drug resistance in cancer therapy.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 2. okt. 2017 10:22 - Sist endret 2. okt. 2017 13:02