Prøveforelesning: Brita Fosser Olsen

M.Sc. Brita Fosser Olsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Kvalitetsindikatorer i intensivmedisin: Bidrar de til bedre behandling og outcome?»

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 17. okt. 2017 14:33 - Sist endret 17. okt. 2017 14:33