Prøveforelesning: Maria Belland Olsen

M.sc. Maria Belland Olsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Myocarditis and heart failure – from molecule to therapy

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 29. sep. 2017 10:50 - Sist endret 29. sep. 2017 13:22