Prøveforelesning: Tina Pawar

M.Sc. Tina Pawar ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mitophagy and disease.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.
 

Publisert 23. mars 2017 09:48 - Sist endret 23. mars 2017 09:57