Prøveforelesning: Per-Ola Rike

Cand.psychol. Per-Ola Rike ved Institute of Clinical Medicine avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Determinants of fitness to drive and their assessment in clinical populations with neurological impairments.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

 

Publisert 6. jan. 2017 09:14 - Sist endret 6. jan. 2017 09:14