Prøveforelesning: Hilde Risstad

Cand.med. Hilde Risstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The obesity epidemic: is the answer in the Gut?

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 3. nov. 2017 09:16 - Sist endret 3. nov. 2017 09:16