Prøveforelesning: Pål André Rønning

Cand.med. Pål André Rønning ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kronisk traumatisk encephalopati - kunnskapsgrunnlag og kontroverser.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

 

 

Publisert 10. nov. 2017 09:04 - Sist endret 10. nov. 2017 09:04