Prøveforelesning: Pubudu Saneth Samarakoon

M.Sc. Pubudu Saneth Samarakoon ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Challenges and benefits of analysing exome sequencing data for studies of genetic and epigenetic factors of disease.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

Publisert 21. feb. 2017 13:40 - Sist endret 21. feb. 2017 13:40