Prøveforelesning: Mette Seland

Cand.med. Mette Seland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kan fatigue forebygges eller behandles?  

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 24. feb. 2017 13:12 - Sist endret 24. feb. 2017 13:13