Prøveforelesning: Anne Holck Storås

Cand.med. Anne Holck Storås ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Avoiding overtreatment of prostate cancer: how and why?

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 25. aug. 2017 15:46 - Sist endret 28. aug. 2017 11:24