Prøveforelesning: Elisabet Størset

Cand.pharm. Elisabet Størset ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What can the pharmacist contribute to the care of transplanted patients?

Disputas

Se disputas

For mer informasjon

kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 13. mars 2017 14:24 - Sist endret 14. mars 2017 08:27