Prøveforelesning: Olav Sundnes

Cand.med. Olav Sundnes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of hypoxia in inflammation and epithelial barrier function.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 17. mars 2017 09:39 - Sist endret 17. mars 2017 09:39